In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding.  Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. Zo staat er ook in onze gemeente regelmatig een liturgisch bloemstuk voor in de kerk.
Hieronder kunt u de uitleg met bijbehorende foto van het bloemstuk vinden.


Dankdag 2013.

                                           

Dank u voor het leven, Heer en alle overvloed, Want het is Uw zegen die ons steeds weer sterkt en voedt. Wij prijzen U en om wie U voor ons bent, Omdat U zoveel van ons houdt en ons volkomen kent. Dank U voor vergeving als er iets is misgegaan, Als wij dit belijden biedt U ons genade aan. En U wilt ons leren om steeds meer als U te zijn, Geeft ons vreugde en geluk en troost voor onze pijn. Dank U voor de liefde die U steeds weer aan ons toont, Voor het grote wonder dat Uw Geest nu in ons woont, Wij willen U vereren in ons alledaags bestaam, Want daarin vinden wij de hoop en zin om voort te gaan.


De laatste zondag van het kerkelijk jaar 2013

                                                        

De scherven symboliseren de gebrokenheid van het leven. De handvormige bladeren verbeelden de dragende handen van onze Vader, die ons doorgrondt en kent. De takken ogen dood en verdort, maar het wit van de rozen geeft de kleur aan van de opstanding. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.


Eerste zondag van Advent 2013


     

Advent is uitzien naar de komst van de Verlosser (Christus). Op het donkerpaarse kleed staat de lantaarn als teken van het komende licht. Het groen verbeeldt onze hoop en Gods trouw. Verborgen in de amaryllisknoppen ontstaat nieuw leven. De kroon is al zichtbaar: de Koning komt er aan!Tweede  zondag van Advent 2013

       

In de schikking wordt het groen lichter van kleur. De komst van de beloofde Messias komt dichterbij. Reeds breekt in deze wereld het Licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aarde, die God zijn volk zou geven. (LvdK 126)Derde zondag van Advent 2013


      


 
De roze kleur verbeeldt, dat het reeds daagt in het oosten. Het licht schijnt overal. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.Vierde zondag van Advent 2013    

  
De laatste avents zondag zijn de bloemen al wit van kleur.
De geboorte van de Messias is aanstaande.
De stenen verbeelden de weg naar Bethlehem in Efrata.
De granaatappel is een geneeskrachtige vrucht en staat voor de overvloedige zegen en hemelse liefde van God.

Eerste en Tweede kerstdag 2013.

         

In een stal in Bethlehem werd de Heiland geboren als een Kindje arm en teer. Maar hoe arm Hij ook mocht wezen: Hij is aller Vorst en Heer!
De grote rozen bovenin het bloemstuk symboliseren Jezus'geboorte. De kleur wit verbeeldt zuiverheid en reinheid (Jezus was immers zonder zonde) en geeft aan, dat het nu Kerstfeest is.Jaarwisseling 2013 / 2014.
    
De twee kransen verbeelden het oude en het nieuwe jaar.
De ronde vormen verwijzen naar het rad van de tijd.
Achteraan de volle krans met blijde en droevige gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Daarvoor een lege krans, als teken van het nieuwe jaar, waarin al witte bloemen zichtbaar zijn, symboliserend dat wij getroost verwachten wat komen mag.God is bij ons des avonds en des morgens, is zeker met ons, elke nieuwe dag.