Sinds 2011 hebben wij een Kanselkleed aan de preekstoel hangen.
Over de oorsprong en uitleg hiervan leest u hier.

Veel mensen in de vroegere kerk konden nog niet lezen, ze hadden ook geen kalender.
Maar om toch duidelijk te kunnen zien in welke periode van de grote kerkelijke feesten ze leefden, werd dit aangegeven door kleuren.
De kleuren herinnerden ( en doen dat nog) de gemeente eraan, waar ze in die bepaalde periode aan dachten.
De kerkelijke kalender is anders dan onze gewone kalender en begint met de adventstijd, dus 4 weken voor kerst.


In adventstijd is de kleur paars. De kleur van inkeer, van stil zijn en wachten op de komst van het Licht.


Met kerst komt het witte kanselkleed. Dat betekend dat de blijheid van het feest van Jezus geboorte uitdrukt.
Rein en puur, licht en feestelijk mag het betekenen. De witte kleur blijft tot Driekoningen, de eerste zondag in januari.

Dan wordt het wit verwisseld door groen, waarbij we denken aan het leven van Jezus, hoe Hij rondging, vertelde, hoop en nieuw leven gaf. De kleur groen blijft tot de lijdenstijd.

Zeven weken voor het paasfeest is de kleur paars. De kleur van inkeer en berouw en denken aan het lijden van Jezus.
    
De paarse tijd loopt uit op het feestelijke wit met Pasen. De hele paastijd, d.w.z. tot aan Pinksteren, laat de witte kleur ons denken aan het feest van de opstanding.

En dan met Pinksteren mag het rood tevoorschijn komen, als symbool van het vuur van de Geest.
Dit rood is maar één zondag en dan komt nog eenmaal het wit, want de zondag na Pinksteren is van oudsher de zondag van God de Vader, de Zoon en de Heilig Geest.

Van daaruit begint de laatste lange groene periode. Nu duid het groen op groei en bloei, op vruchtbaarheid en overvloed, want na Pinksteren moet de gemeente gaan groeien en bloeien en vrucht dragen totdat Hij komt.

Op het groene kleed staat een z.g.n. chiro- teken.
De letters lijken op onze X en P, maar zijn het niet. Ze vormen de woorden Christus Rex, wat betekent: Gezalfde Koning.
Dit teken vinden we ook op liedboeken en veel bijbels.