De vrouwenvereniging vergadert eens in de drie weken van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Doel van de vereniging is - vanuit het bespreken van een bijbelgedeelte - te vormen en te groeien in het geloof.Bestuur:

Presidente:                     M.A. Dijkema-Berghuis
                                     0595-551486

Secretaresse:                  D. Holwerda-Kramer
                                    050-3023506

Penningmeesteresse:       J.T. Hellinga-Kraima
                                    050-3021443

Alg. adjuncte:                W. van der Veen-Wierenga
                                    050-3021825

 

       

PROGRAMMA

Datum                  onderwerp.                                         Uit contact "vrouw" nr.

 

24-10-2018          Vrouw in deze tijd.                            Juni 2018

14-11-2018.         Lezen, luisteren, leven.                     December 2017

19-12-2018.         Kerstviering

 9-01-2019           Laat uw licht schijnen.                       Januari 2018

30-01-2019.         Inscherpen, inprenten                        November 2017

20-02-2019.         Word vervuld met de Geest               Maart 2018

13-03-2019.         Uitzien naar de Here                           September 2017

10-04-2019.         Paasviering

24-04-2019.         Slotavond